Održana volonterska akcija LAG-a Vuka-Dunav

LAG Vuka-Dunav održao je 3. svibnja 2018. godine volontersku akciju ozelenjavanja i uređivanja zelenih kutaka na području LAG-a Vuka-Dunav. Cilj akcije je bio sadnja drveća, te uređivanje dječjih kutaka na igralištima, koja su prethodno sufinancirani iz programa Zeleni pojas. Sadnja drveća i uređivanje dječjih kutaka održavali su se na 12 lokacija na području LAG-a: Ivanovac, Čepinski Martinci, Laslovo, Hrastin, Vuka, Ada, Brijest, Josipovac, Višnjevac, Tenja, Sarvaš i Dalj.

Svaka jedinica lokalne samouprave i mjesni odbor dodijelio je svoja dva volontera, te je u volonterskoj akciji sudjelovalo ukopno 24 volontera. Volonterskom akcijom smo potaknuli volonterizam na području LAG-a Vuka-Dunav što nam je i bio jedan od ciljeva kroz realizaciju projekta.

Prije provedbe projekta djelatnice LAG-a Vuka-Dunav sudjelovale su na dvije radionice o uvodu u menadžment volonterskih programa.

Volonterska akcija održana je u sklopu projekta „Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu“ – poticanje volontiranja radi prevencije nasilja nad i među mladima, financirano od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

08.05.2018 LAG