Podsjetnik za korisnike podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Želimo skrenuti pozornost korisnicima da se zahtjev za isplatu potpore smatra podnesenim tek kada dostavite Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu potpore preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu potpore u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“ (u daljnjem tekstu: Potvrda o podnošenju).

Potvrdu o podnošenju (zbog specifičnosti mjere na dokumentu piše Zahtjev za isplatu) potrebno je ispisati, pečatiti, potpisati te dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Prilikom predaje omotnice poštanskom uredu obavezno naglasiti da datum i vrijeme (dan, sat, minuta, sekunda) zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu trebaju biti vidljivi na omotnici. Potvrda se šalje u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, dok se s prednje strane naznačuje: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ, NATJEČAJ ZA PODMJERU 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Više informacija možete naći ovdje; https://www.apprrr.hr/podsjetnik-za-korisnike-podmjere-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

23.11.2018 LAG