Poziv svim članovima LAG-a Vuka-Dunav za iskaz interesa za osposobljavanje u zanimanje Proizvođač/ica ratarskih kultura

LAG Vuka-Dunav poziva sve članove za iskaz interesa za program osposobljavanja u zanimanje Proizvođač/ica ratarskih kultura, koji je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, i upisuje se u e-radnu knjižicu. Program osposobljavanja obuhvaća pet nastavnih cjelina: 

- Uzgoj ratarskih kultura,
- Rukovanje traktorom i radnim priključima, 
- Zaštita ratarskih kultura, 
- Zaštita na radu i 
- Praktična nastava.

Ovim programom, projekti poljoprivrednika koji će se aplicirati na Mjere programa ruralnog razvoja, dodatno će dobiti na kvaliteti, čemu će doprijeti veći broj bodova pri ocjenjivanju kvalitete projekata. Potvrda o osposobljavanju doprinosi većem broju bodova kod prijave na natječaj za Mjeru 6. "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", "Podmjera 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima".

Prag prolaznosti unutar podmjere 6.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" je 30 bodova, a na temelju završenog stručnog osposobljavanja u kategoriji Stručna sprema i radno iskustvo mladi poljoprivrednici dobivaju 7 bodova, Što uvelike utjeće na ukupan broj bodova za rangiranje projekta pri odabiru.

Cijena osposobljavanja je u rasponu od 1.500,00 - 2.100,00 kuna, ovisno o broju polaznika; a LAG Vuka-Dunav sufinancira osposobljavanje svih polaznike sa iznosom od 500,00 kuna.


Molimo sve zainteresirane da se prijave na: info@lagvuka-dunav.hr ili 031/970-498

Poziv članovima LAG-a .pdf

24.10.2017 LAG