Strategija razvitka LAG-a Vuka – Dunav

LAG Vuka – Dunav djeluje na području Općina Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka te naselju Tenja, s ukupnim brojem od 25.413 stanovnika i površinom od 427,10 km2. U sklopu svoga područja djelovanja okuplja dionike civilnog, javnog i gospodarstvenog sektora.

Svrha osnivanja LAG-a je u sagledavanju potencijala područja te poticanju provedbe integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja. Na 4. sjednici Upravnog odbora LAG-a, održanoj 03. listopada 2012. god., usvojena je Strategija razvitka 2012. – 2013. koja predstavlja temeljni dokument za planiranje, poticanje i usmjeravanje ruralnog razvoja, a posebno postizanjem ciljeva održivosti i unapređenja prostora, razvoja konkurentskog gospodarstva te razvoja ljudskih potencijala i kvalitetno zadovoljavanje potreba građana.

Polazna osnova Strategije je pristup da će se ona provoditi kroz izradu projekata i njihovu nominaciju na natječaje Europske unije, posebno s naglaskom na IPARD program, a kasnije i druge programe namijenjene održivom ruralnom razvitku.

U skladu je sa IPARD Progamom Europske unije i ciljevima LEADER pristupa u vidu promicanja ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava i poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva, te promicanja lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih civilnih društava, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave.

Operativno djelovanje LAG-a usmjereno je prema jačanju kapaciteta među ruralnih stanovnicima i LAG članovima putem usavršavanja i obrazovanja te provođenje aktivnosti u smislu pružanja pružanju podrške razvoju projekata na svom području.

 

21.11.2012 LAG