Započinje dostava Odluka o ostvarivanju prava na izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu

https://images.app.goo.gl/A2hoJF9r9HdpJGWT9

Sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20, 52/21) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s procesom donošenja Odluka o ostvarivanju prava na izravna plaćanja za 2020. godinu za sve potpore u sklopu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja  pripisanih Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (Narodne novine br. 22/20, 57/20). 

 

Odluke se dostavljaju preko zaštićene mrežne aplikacije AGRONET.

 

Korisnici mogu pristupiti AGRONET-u putem mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i svog korisničkog imena i zaporke ili poljoprivredne iskaznice, te u izborniku pod naslovom „Odluke“ pogledati dostavljene Odluke o ostvarivanju prava za svoje gospodarstvo. Ako korisnici nisu u mogućnosti sami pristupiti AGRONET-u, to mogu učiniti u svim županijama u podružnicama Agencije za plaćanja prema svom prebivalištu, osobnim dolaskom u podružnicu s korisničkim imenom i zaporkom za pristup AGRONET-u.

Na Odluku o ostvarivanju prava korisnik ima pravo podnijeti prigovor Ministarstvu putem Agencije za plaćanja neposredno u pisanom obliku ili poštom u roku od 15 dana od dana dostave Odluka o ostvarivanju prava na AGRONET.  Dostavom se smatra dan preuzimanja odluke o Ostvarenom pravu s Agroneta ili, u slučaju ne preuzimanja, pet dana od postavljanja na Agronet. U slučaju da se promijene okolnosti i činjenično stanje koje utječe na izračun potpora Agencija za plaćanja donosi novu Odluku o ostvarivanju prava i dostavlja ju na AGRONET sustav.

Više informacija možete pronaći na: https://www.apprrr.hr/zapocinje-dostava-odluka-o-ostvarivanju-prava-na-izravna-placanja-i-iaks-mjere-ruralnog-razvoja-za-2020-godinu/.

23.11.2021 LAG