Obavijest korisnicima potpore za uređenje sabirališta mlijeka

Obavještavamo korisnike koji su ostvarili pravo na potporu iz Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka u skladu s Odlukom o odobrenju potpore i isplati predujma da je krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za potporu 15. siječnja 2023. godine. Uz Zahtjev je potrebno dostaviti račune, dokaze o plaćanju računa i prateću dokumentaciju za prihvatljive aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. listopada 2022. godine.

Sve potrebne informacije i obrazac Zahtjeva za potporu možete pronaći ovdje:  https://www.apprrr.hr/program-potpore-za-uredenje-sabiralista-mlijeka/

11.11.2022 LAG