28. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

28. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 11. siječnja 2019. godine s početkom u 09.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 

za koju predlažem slijedeći

 

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje prijedloga odluke o izmjeni 2. LAG Natječaja,
  3. Razno.

 

 

URBROJ: UO/19-2

U Antunovcu, 07. siječnja 2019. godine                                 

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav

                           Davor Tubanjski

28. Sjednica Upravnog Odbora.zip

09.01.2019 LAG