Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II, UP.02.1.1.13.0077

Projekt „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“ odobren je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav

 

Partneri:

  • Općina Antunovac
  • Općina Vladislavci
  • Općina Vuka
  • Općina Ernestinovo
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek
  • Centar za socijalnu skrb Osijek

 

Razdoblje provedbe: 18 mjeseci (18. lipnja 2020. do 18. prosinca 2021. godine)

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.332.800,00 kuna te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava.

 

Svrha projekta je pomoć nezaposlenim, teže zapošljivim ženama, niže razine obrazovanja u ovom ruralnom području koje nema dovoljno pokrivenu mrežu pružanja ovakvih socijalnih usluga, u pristupu tržištu rada, unaprjeđenje radnih kompetencija, putem zapošljavanja u lokalnoj zajednici na skrbi i njezi za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

 

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice , povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice) 

 

Osnovni cilj aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta, osim zapošljavanja nezaposlenih žena sa područja LAG-a Vuka-Dunav (sa područja jedinica lokalne samouprave Antunovac, Vladislavci, Vuka i Ernestinovo, ali i ostalog područja LAG-a Vuka-Dunav) s naglaskom na ciljanje skupine, je i prevencija prerane institucionalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, njihova socijalizacija, a samim time i poboljšana kvaliteta života.

 

Rezultati projekta:

·       Zapošljavanje 60 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine

·       Socijalno uključivanje i skrb za 360 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

·       Stjecanje novih znanja i kompetencija za minimalno 20 žena

 

Kontakt osoba:

·       Davor Tubanjski, predsjednik LAG-a Vuka-Dunav, tel.: 031 670 498, e-mail: info@lagvuka-dunav.hr

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski socijalni fond

 

28.09.2020 LAG

Arhiva Novosti