2. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (24. veljače 2012.) sazivam

 

SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV

dana 25. svibnja 2012. godine s početkom u sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI  RED

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG VUKA – DUNAV

2. PRIJEDLOG ODLUKE O LOGOTIPU

3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRISTUPNICA I PUNOMOĆI LAG VUKA – DUNAV

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU IZVRŠITELJA ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG VUKA - DUNAV

5. PITANJA I PRIJEDLOZI ČLANOVA LAG VUKA – DUNAV

 

URBROJ: LAG/Uo-2012-08

U Antunovcu, 16. svibnja 2012. godine

Predsjednica LAG-a Vuka-Dunav

Nataša Tramišak, mag. iur.

 

2. Sjednica Upravnog odbora.zip

21.11.2012 LAG