11. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine), sazivam

11. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 20. travnja 2015. godine s početkom u 13.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


DNEVNI RED


1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO U LAG-U,
3. ODLUKA O SUDJELOVANJU LAG-A NA LAG SUMMER FESTIVALU,
4. ODLUKA O SUDJELOVANJU LAG-A NA STRUČNOM PUTOVANJU U JUŽNI TIROL,
5. ODLUKA O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA LAG-A,
6. RAZNO.


URBROJ: UO/15-8
U Antunovcu, 20. travnja 2015. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
Nataša Tramišak, mag. iur.

Preuzmi: 11. sjednica upravnog odbora.rar

 

08.05.2015 LAG