15. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), te 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), sazivam

15. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 16. veljače 2016. godine s početkom u 11.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 


1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    ODLUKA O GODIŠNJOJ ČLANARINI REDOVITIH ČLANOVA LAG-a VUKA – DUNAV ZA  2016. GODINU,
3.    ODLUKA O SKLAPANJU UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME,
4.    IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A VUKA – DUNAV 2014.-2020.,
5.    IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERE 202 IPARD PROGRAMA,
6.    RAZNO.


URBROJ: UO/16-1
U Antunovcu, 2. veljače 2016. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
                Nataša Tramišak, mag.iur.

15. sjednica upravnog odbora.rar

 

22.02.2016 LAG