52. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


52. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 16. ožujka 2022. godine s početkom u 13.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 51. sjednice Upravnog odbora,
 2. Odluka o imenovanju predsjednika,
 3. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 4. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog člana Upravnog odbora koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
 5. Utvrđivanje sektorske zatupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru, provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja,
 6. Donošenje prijedloga Odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
 7. Donošenje Odluke o Odabiru projekata pristiglih na 6. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 8. Donošenje Odluke o Odbijanju prijave projekta za Tip operacije 1.3.3.„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
 9. Donošenje Odluke o Odbijanju prijave projekta zbog nedovoljno raspoloživih sredstava za Tip operacije 1.3.3.„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konačne rang liste za Tip operacije 1.3.3.„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 11. Odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a,
 12. Odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS,
 13. Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2021. godinu,
 14. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu,
 15. Odluka o ugovoru zaposlenice,
 16. Odluka o odabiru revizora za 2021. godinu,
 17. Odluka o odabiru revizora za 2022. godinu,
 18. Odluka o pristupanju u članstvo Leader mreža Hrvatske,
 19. Odluka o istupanju iz članstva,
 20. Razno.

 

 

URBROJ: UO/22-7

U Antunovcu, 9. ožujka 2022. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

52. Sjednica Upravnog Odbora.zip

27.04.2022 LAG