Obavijesti za korisnike koji će osiguravati svoju poljoprivrednu proizvodnju kroz intervenciju 76.01.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava poljoprivrednike da je Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljen u Narodnim novinama broj 38/23, u srijedu, 5. travnja 2023. godine. Pravilnik možete preuzeti na sljedećoj poveznicihttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_38_657.html

Pravilnikom se utvrđuje provedba intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ (u daljnjem tekstu: Intervencija 76.01.), postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Poljoprivrednicima će za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u razdoblju od 2023. do 2027. godine biti na raspolaganju ukupno 70, 2 milijuna eura. Najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 EUR, dok je najviši iznos potpore 75.000 EUR godišnje po korisniku. Intenzitet potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja.

Na osnovu propisanih uvjeta iz Pravilnika objavit će se Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Detaljnije na https://www.apprrr.hr/obavijesti-za-korisnike-koji-ce-osiguravati-svoju-poljoprivrednu-proizvodnju-kroz-intervenciju-76-01/.

11.04.2023 LAG