Objava upute za preuzimanje odluka za nacionalne potpore putem AGRONET

Obavještavaju se korisnici kako se odluke za nacionalne potpore dostavljaju putem AGRONET-a temeljem članka 15. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021, 152/2022).

Korisnici su obvezni preuzeti objavljenu Odluku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana postavljanja Odluke na AGRONET i objave obavijesti o postavljanju odluka na AGRONET-u na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

Dostava Odluke putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo Odluku. Ako korisnik ne preuzme Odluku s AGRONET-a u roku od (5) pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od (5) pet dana od dana kada je Odluka postavljena na AGRONET. Uputu možete pogledati u nastavku.

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2023/01/Uputa-za-preuzimanje-odluka-za-nacionalne-potpore-putem-AGRONET-a.pdf

01.02.2023 LAG