Izmjene natječaja za tip operacije 4.1.1 – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva i 4.1.2 – zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

https://images.app.goo.gl/Pvx5DemXxMQNnz8K7

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 25. travnja 2022. izmjene natječaja za:

  • za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 » Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva 
  • za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 » Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

 

U oba natječaja mijenja se  rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu i sada je 09. svibnja 2022. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2022. godine do 12:00 sati. 

Ostale informacije možete pronaći na: https://www.apprrr.hr/izmjene-natjecaja-za-tip-operacije-4-1-1-ulaganja-u-sektor-mlijecnog-govedarstva-i-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanjenja-stetnog-utjecaja-na-okolis/.

 

28.04.2022 LAG